Energima revolusjonerer drifting av bygg!


Energima utvikler digital løsning og skaper energieffektive bygg som “tenker” selv!

– Systemet vil revolusjonere måten man utnytter, drifter og vedlikeholder
bygg og tekniske anlegg på. Dette er svært viktig for Energima
Gruppen både nå og i fremtiden, sier Morten Huse, leder for
digitaliseringsprosjektet og Energima Utvikling.

Bruk og behov styrer drift

Et bygg har ulike energibehov til ulike tider. Se for deg en idrettshall
under en elitekamp versus en trening for et lag med 14 barn.
Hvordan hallen driftes må styres av faktisk bruk og behov, ikke av
klokka. Systemet samler data fra eksisterende komponenter, analyserer og
koordinerer ventilasjon, varme, kjøling, elektro og automasjon. Alt
fra settpunkter og sensorverdier, via servicerapporter og tiltakslister,
til 3D-modeller og simuleringer håndteres i systemet.

Det finnes fragmenter av dette på markedet fra før, men ingen helhetlig
løsning som samler, analyserer, visualiserer og optimaliserer
slik som dette systemet.

Ved sentral intelligens utvikles skreddersydde optimaliseringsmodeller
for å gi hvert bygg en digital signatur. Denne gir et unikt grunnlag
for alt fra optimal drift og avvikshåndtering på komponentnivå,
til markedsanalyser og analyser på bygg-porteføljenivå. Dette gir
store besparelser for både økonomien og miljøet.

Systemet er utviklet for åpenhet og full fleksibilitet for integrasjon
med alle systemer. Så lenge byggets tekniske systemer har internettilgang,
kan både gammelt og nytt fra alle produsenter integreres.

Bransjens beste løsninger

Energima har et voksende utviklermiljø med tung, faglig akademisk
bakgrunn og veletablert bransjekunnskap. Trygt plassert på de
teknologiske skuldrene til verdensledende aktører som Cognite og
Google, ønsker Energima å levere bransjens beste løsninger innen
både nybygg, rehabilitering og service for alle som ønsker å optimalisere
driften.

Energima er kjent for sin tilpasningsdyktighet, kvalitet og kundebehandling.
Fagarbeiderne har stor domenekunnskap og bred kompetanse,
både praktisk og teoretisk.
– Både systemet og fagarbeiderne må kjenne bygget godt for å optimalisere
driften. Hos oss ringer du ikke et 815-nummer når du trenger
hjelp, du ringer fagarbeideren direkte.

FAKTA:

– Startet som gründerbedrift i 2003
– Består nå av over 35 selskaper med en samlet omsetning på 1,3 milliarder kroner
i 2018.
– Totalleverandør av VVS-tjenester med hovedvekt på inneklimaløsninger og energiflyt i bygg
– Hovedkontor på Fornebu. Lokalkontorer i Ålesund, Trondheim, Elverum, Brumunddal og på Romerike
– Leverer bygg med godt inneklima, høy driftssikkerhet og effektiv energibruk til
private og offentlige kunder.

[Denne teksten har vært publisert som en annonse i DN 261119]

Related Posts