Fornybar energi

Energima tilbyr rådgivning for leveranse av nøkkelferdige energisentraler basert på fornybare energikilder. Energisentraler baseres hovedsakelig på bioenergi, varmepumper med kombinert kjøleanlegg.

VI TILBYR FØLGENDE FOR PRODUKSJON AV FORNYBAR:
– Generell rådgivning vedrørende etablering av energisentraler basert på fornybar energi
– Mulighetsstudier for konvertering til fornybar varme og kjøling
– Forprosjekter inkludert komplett beslutningsgrunnlag
– Detaljprosjektering av energisentraler, fjernvarme og kundesentraler
– Prosjektledelse for gjennomføring
– Byggeledelse for gjennomføring
– Totalentreprise
– Oppfølging og testing iht. kravspesifikasjoner
– Sluttrapport og rapportering til Enova