Selskaper

Energima Prosjekt leverer tekniske løsninger og service som gir best mulig resultat for våre kunder, medarbeidere, eiere og miljø.

Energimas kunnskap og kundens valgfrihet gir det beste resultatet for prosjektet, uansett behov. Velges Energima som entreprenør for luftbehandlingsanlegget, kan man være sikker på at man er i trygge hender. Våre dyktige og løsningsorienterte prosjektledere er alle ingeniører og sivil ingeniører med fokus på tilpasning.

Energima følger et eget kvalitetssikringssystem og har bred kompetanse og erfaring innenfor alle områder. Vi tar oppdrag både med hensyn til ny installasjon og rehabilitering av eksisterende anlegg. Energima Prosjekt tar alle oppdrag innenfor nærings-, forretnings- og kontorbygg.

Ønsker du å vite mer om prosjekt og entreprise?
Kontakt oss på tlf: 22 51 10 20 eller send en e-post til: post@energima.no

Kontaktperson prosjekt
Tom Johansen
Mobil: 932 33 656
E-post: tom@energima.no

Energima Overvåking tilbyr avtaler for energi- og driftsovervåking for næringsbygg. Energiovervåking gir mulighet for tidlig å oppdage feil som medfører økt energibruk og hindre unødvendig forbruk. Erfaringsmessig gir et energioppfølgingssystem en reduksjon i energibruk på mellom fem og ti prosent.

Energima Utvikling driver med forsknings- og utviklingsvirksomhet, med et spesielt fokus på tunnelventilasjon. Hoved virket er som entreprenør og leverandør av ventilasjonsløsninger (drift/brann/røyk) for veitunneler og tog tunneler, gruver og industrielle installasjoner med komplekse ventilasjonsbehov, og med en rekke prestisjeprosjekter på firmaets referanseliste.

Energima Datahaller er en totalleverandør av tekniske installasjons og servicetjenester for datahaller.
Vi ivaretar alle bygningsmessige arbeider samt innredning av lokalene med elektroinstallasjon og kjøleløsning. Som totalleverandør tar vi ansvaret for alle steg i prosessen fra prospektering og fram til et nøkkelferdig anlegg.

Organisasjonen skal bestå av personer med høy faglig kvalitet og solid forretningsmessig kompetanse. Våre kunder vil i stor utstrekning ha en strategisk forankring og utvikles gjennom gode relasjoner. De verdsetter våre verdier og mangfold i et langsiktig perspektiv.

Kontakt
Jim Korsan

Daglig leder

Telefon: (+47) 22 51 10 20

Mobil: (+47) 97 51 30 03
E-post : jim@energima.no

Energima Analyse kartlegger og analyserer bygningers nåværende energisystem. Selskapet tilbyr energianalyser og foreslår lønnsomme investeringer i energieffektivisering i næringsbygg. Energima Analyse er godkjente energirådgivere for Oslo Klima- og energifond.

Energima Varme tilbyr energirådgivning og totalleveranse av nøkkelferdige energisentraler, basert på fornybar energi. Selskapet har gjennomført konvertering av varmeanlegg i alle typer bygg fra en størrelse på 500 m2 til 70.000 m2.

Energima Merking tilbyr energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg etter forskrift med hjemmel fra energiloven. Det er NVE som forvalter ordningen.

Obligatorisk energimerking av bygninger
Fra 1. juli 2010 skal alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut ha en energiattest. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Målet er å øke bevisstheten om energibruk, ulike oppvarmingsløsninger og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv.

Energimerking er obligatorisk for alle ved salg eller utleie av yrkesbygg.

I tillegg skal alle yrkesbygg over 1000 kvm alltid ha en gyldig energiattest. Det er eier av bygget som har ansvaret for å gjennomføre energimerkingen.

Energimerket viser bygningens energistandard og beregnes uavhengig av hvordan de som eier/leier bygget bruker bygningen.

Ta gjerne kontakt med Energima om hvordan vi kan bistå med energimerking av ditt bygg. Tlf: 22 51 10 20

Du kan lese mer om energimekreordningen på www.energimerking.no