Energima Analyse AS

Energima Analyse kartlegger og analyserer bygningers nåværende energisystem. Selskapet tilbyr energianalyser og foreslår lønnsomme investeringer i energieffektivisering i næringsbygg. Energima Analyse er godkjente energirådgivere for Oslo Klima- og energifond.

Ansatte