Energima Solar AS

Energima Solar AS er en totalleverandør av komplette solenergiløsninger spesielt tilpasset norske forhold.

Energima Solar AS benytter markedets nyeste, utprøvde lagringsteknologi og dermed maksimeres utnyttelsesgraden av oppsamlet elektrisitet. Dette minimerer behovet for salg av overskuddsstrøm til strømnettet.

Energima Solar AS leverer løsninger som medfører lavere strømutgifter totalt sett og som ikke minst signaliserer et miljømessig samfunnsansvar.

Ta kontakt for mer informasjon!

Ansatte