Energima Utvikling AS

Energima Utvikling driver med forsknings- og utviklingsvirksomhet, med et spesielt fokus på tunnelventilasjon. Hoved virket er som entreprenør og leverandør av ventilasjonsløsninger (drift/brann/røyk) for veitunneler og tog tunneler, gruver og industrielle installasjoner med komplekse ventilasjonsbehov, og med en rekke prestisjeprosjekter på firmaets referanseliste.

Ansatte