Prosjekt E6: Stange-Minnesund fullført

E6-KorslundtunnelenEnergima AS har levert impulsventilatorer til alle veitunneler på nye E6 mellom Minnesund og Stange som åpnet 25. juni 2015. Totalt har Energima levert 57 vifter til Espa-, Morskogen og Korslundtunnelen.

Energima er stolte over å få være leverandør på et prestisjefylt prosjekt i denne størrelsesordenen, spesielt med tanke på at leveransen bidrar til økt sikkerhet for de reisende.

Energima benytter sjansen til å takke sine samarbeidspartnere i prosjektet. En spesiell takk går til OneCo samferdsel, Albert Hæhre, veidekke og byggherre Statens Vegvesen ved Jo Henning Thori og Bjørn Aasland.

Energima AS vant i 2013 kontrakten for utbedring av ventilasjon i alle veitunneler som er del av fellesprosjektet E6 Stange-Minnesund. Dette inkluderer hele seks tunnelløp med to felt i hver retning. Til sammen står i underkant av 60 impulsventilatorer for brann- og driftsventilasjon i tunnelene på strekningen.

Related Posts