Byggautomasjon

Gjennom vår kompetanse og våre spennende tekniske løsninger ønsker vi å levere optimale energiøkonomiske bygg.

Skal du få full uttelling av energibesparende automasjons- og styringsløsninger for varme, kulde, ventilasjon og lys, må de styres fra en felles sentral driftsenhet. Dette er alle fagfelt som vi behersker.