Energima Datahaller

Energima Datahaller er en totalleverandør av tekniske installasjons og servicetjenester for datahaller.
Vi ivaretar alle bygningsmessige arbeider samt innredning av lokalene med elektroinstallasjon og kjøleløsning. Som totalleverandør tar vi ansvaret for alle steg i prosessen fra prospektering og fram til et nøkkelferdig anlegg.

Organisasjonen skal bestå av personer med høy faglig kvalitet og solid forretningsmessig kompetanse. Våre kunder vil i stor utstrekning ha en strategisk forankring og utvikles gjennom gode relasjoner. De verdsetter våre verdier og mangfold i et langsiktig perspektiv.

Kontakt
Morten Huse
Daglig leder

Mobil: +47 992 63 323
E-post : morten.huse@energima.no