Ventilasjon

Vi setter høye krav til våre prosjektledere da planlegging av ventilasjonstekniske installasjoner krever total kontroll og systemforståelse opp imot de andre byggetekniske installasjonene.

Energima kan levere og montere alt innen luftbehandlingssystemer, ventilasjonssystemer, ventilasjonsaggregater, kanalsystemer og luftfordelingskomponenter i både nye og eksisterende bygg.