Kalkuleringer

SFP – Specific Fan Power

Med vår SFP-kalkulator kan du beregne spesifikk vifteeffekt og få kontroll på vifteenergien i ditt anlegg!

Vurderer du å bytte ut eldre vifter med nyere og mer energieffektive vifter vil SFP-verdiene vise lønnsomheten ved utskifting. Lavere SFP gir reduserte energikostnader og effektiv drift. SFP-verdier brukes blant annet til beregninger i henhold til tekniske forskrifter, energisertifisering og som dokumentasjon for å motta Enova-tilskudd.

Energima kan være behjelpelig med alle type energiberegninger i bygg og kan tilby gjennomføring av effektiviseringstiltak.

Ta kontakt ved spørsmål

Basert på effekt

Beregner SFP ut fra nominell luftmengde og vifteeffekt.

Sum vifteeffekter tilluft (kW):
Sum vifteeffekter avtrekk (kW):
Største luftmengde (m3/h):

Basert på amperemåling

Detaljert beregning av SFP basert på målt strømtrekk

Driftsspenning (230/400V):
Cos j, estimert:
Sum strømbruk tilluftsvifter (A):
Sum strømbruk avtreksvifter (A):
Størst luftmengde (m3/t):

Basert på krav

Viser differanse i årlig energibruk mellom SFP-verdier. Denne kan brukes på to måter; beregne årlig merforbruk eller besparelse ved reduksjon i SFP.

Største luftmengde (m3/h):
Driftstid per uke (t):
Målt SFP (kW/m3/s):
Karv til SFP (kW/m3/s):