Energianalyse av bygg

Energima tilbyr energianalyser og lønnsomme investeringer for energieffektivisering i yrkesbygg. I mange bygninger er det gode muligheter for sterkt reduserte energikostnader. Et eksempel kan være bygg med ventilasjonsanlegg uten varmegjenvinning, i slike tilfeller vil det være et stort sparepotensiale ved å installere varmegjenvinner og behovsstyre luftmengder. Slike investeringer har ofte kort inntjeningstid.

På bakgrunn av energianalyser i bygg, gjennomføres foreslåtte tiltak med dokumenterte besparelser og tilskudd via støtteordninger.

Typiske energisparetiltak som kan vurderes:
– Etablering av automatisk energioppfølgingssystem (AEOS)
– Etablering av sentralt driftssystem (SD – Anlegg), med aktiv styring
– Utskifting av ventilasjonsanlegg
– Montering av varmegjenvinner
– Optimalisere drift og vedlikehold/driftsinstrukser
– Behovsstyring av varme, kjøling og ventilasjon
– Varmtvannsreduserende tiltak og forvarming med varmepumper
– Optimalisere styring og overvåking av varme-, kjøle, og ventilasjonsanlegg
– Sekvensstyring av varme og kjøling
– Utnyttelse av varme fra kjøleanlegg
– Tiltak på vannbårne varmeanlegg
– Benyttelse av varmepumper
– Benyttelse av bioenergi
– Benyttelse av solenergi
– Vannbehandling
– Prognosestyring turtemperaturer i vannbårne varmeanlegg
– Effektstyring av elektrisitet
– Individuell energimåling for leietakere i bygg
– Etterisolering
– Solavskjerming
– Utskifting av vinduer
– Andre energibesparende tiltak

Kontakt gjerne en av våre energirådgivere for nærmere presentasjon og tilbud.

Ansatte