Energimerking

EnergimerkingVåre rådgivere utfører energimerking av alle typer yrkesbygg. Ved gjennomgang og befaringer i bygg utfører rådgiver beregninger som fører frem til et energimerke og en offentlig energiattest. Vi ønsker å tilby våre kunder et ”optimalt” energimerke på bakgrunn av byggets konstruksjon og tekniske anlegg. Per 2014 har Energima utarbeidet energiattest for ca. 800 yrkesbygg

Du kan lese mere om energimerking på www.energimamerking.no

 

PROSESS FOR GJENNOMFØRING AV ENERGIMERKING:
– Planlegging med byggeier/forvalter
– Gjennomgang/intervju/befaring med driftspersonale
– Gjennomgang av klimatekniske anlegg
– Oppmåling av nødvendige arealer og fasader
– Beregninger og utarbeidelse av energimerking
– Tiltaksliste for energibesparende tiltak
– Opplasting av beregninger til NVE sin database
– Nedlasting av energiattest
– Presentasjon av energimerke
– Vurderer videre fremdrift mot gjennomføring av energibesparende tiltak.
Kontakt oss for uforpliktende tilbud.

ENERGIVURDERING AV TEKNISKE ANLEGG
Våre rådgivere tilbyr energivurdering av tekniske anlegg. Som en del av energimerkeordningen er det krav til at tekniske anlegg gjennomgås for å sikre energieffektiv drift. Dette gjelder dersom anlegget/anleggene betjener et oppvarmet bruksareal ≥ 500 m² og/eller har en samlet nominell effekt ≥ 12 kW. Vi gjennomfører energivurderinger med Sivilingeniører innen hvert av fagfeltene varme, ventilasjon og kjøling.

Ved gjennomføring av energivurdering utarbeides det en rapport for hvert enkelt anlegg. Hvert enkelt anlegg testes og vurderes opp mot energieffektiv drift. Energivurderingen skal avdekke feil, angi forbedringstiltak og gi enklere dimensjonering ved installasjon av nye anlegg.
Følgende utføres:
• Energivurdering av klimaanlegg (kjøling og ventilasjon)
• Energivurdering av varmeanlegg
• Energivurdering av kjelanlegg

Ved gjennomført energivurdering lagres sjekklister og skjemaer i NVEs database.
Sjekklister, kommentarer og mangler gjennomgås med driftsansvarlig.
Energivurderingen skal gjennomføres hvert 4.e år eller hvert 2.e år for kjelanlegg >100 kW.
Kontakt oss for nærmere presentasjon og tilbud.