Energiovervåkning og driftsoptimalisering

OvervåkingSystematisk og kontinuerlig kontroll over energibruken er avgjørende for optimal og energibesparende drift i et bygg. Energima tilbyr fjernbetjent energi- og driftsovervåkning for kundens bygg. Energiovervåkningen gjøres ved kontinuerlig måling av energibruk til byggets klimatekniske anlegg (ventilasjon, varme og kjøling) og totalforbruk fordelt mellom ulike energibærere som for eksempel elektrisitet, fjernvarme, fjernkjøling eller olje.

Energibruken i bygget sjekkes kontinuerlig for å avdekke unødvendige økninger i forbruket. Energidata lagres og sammenlignes med historiske målinger for å dokumentere eventuelle avvik/besparelser. Etablering av et energiovervåkningssystem (EOS) gir gode forutsetninger for å dokumentere energibesparelser etter gjennomføring av energibesparende tiltak.

Driftsovervåkningen og driftsoptimaliseringen utføres ved at byggets tekniske anlegg tilknyttes en overvåkningssentral slik at disse kan fjernstyres via internett. Vi bistår da byggets driftspersonell ved den daglige driften av byggets tekniske anlegg og tar oss av alarmhåndtering om dette er ønskelig.

I kombinasjon med energiovervåkning kan driften av tekniske anlegg optimaliseres med tanke på både inneklima og energibruk. Våre energirådgivere og kundens driftspersonell kan følge byggets energibruk og vil raskt kunne oppdage evt. tekniske feil via avlesninger og alarmer. Dermed sparer vi bygget for unødvendig energibruk.

Erfaringsmessig ser vi at energi- og driftsovervåkning gir store energireduksjoner og kan bidra til økt tilfredshet hos leietagere gjennom rask håndtering og utbedring av eventuelle feil og generelt bedre kontroll på drift av tekniske anlegg.
Energima er også leverandør av komplette løsninger for etablering av energiovervåkning og bygningsautomasjon.

Her kan dere lese mer om våre produkter og løsninger:

Klikk for produkter og løsninger

Klikk for å lese om våre produkter og løsninger