Energirådgivning

For å kunne hjelpe eiendomsselskaper til å oppnå energieffektive bygg, skal de tekniske løsningene fungere optimalt i hvert enkelt bygg, dette uten at byggets inneklima forringes.

Energima tilbyr energieffektive tekniske løsninger som skaper miljøvennlige bygg.
Vi har fokus på alle energikrevende prosesser for oppvarming, ventilasjon og kjøling.
I de fleste yrkesbygg er det gode muligheter for sterkt reduserte energikostnader og vi bistår derfor byggeiere med energianalyser og valg av lønnsomme investeringer.

Energima tilbyr konsulent- og rådgivertjenester innen følgende fagområder:

– Energianalyser
– Energimerking
– Energivurdering av tekniske anlegg
– Energioppfølging (AEOS)
– Drift av SD anlegg
– Enova søknader
– Søknader til Oslo Klima og Energifond
– BREEAM – teknisk rådgivning av AP
– Vannbårne varmeanlegg
– Varmepumper
– Bioenergi