Service

For deg som kunde betyr en serviceavtale umiddelbar assistanse, løpende tilstandsrapporter, at anlegget fungerer optimalt, uten avbrudd i drift og god kjennskap til anlegget. Dette vil føre til spart energi og strømkostnader.

Energima har satset høyt på en meget velutviklet og effektiv serviceavdeling som er definert av personlig kontakt, tilgjengelighet, høy beredskap og rask reaksjonstid. Energima vet at tid er penger.

Energimas teknikere er erfarne med sammensatt relevant utdanning. Vi driver kontinuerlig planmessig opplæring av alle våre medarbeidere. Energima tildeler kunden en dedikert servicetekniker på sitt bygg. Det åpner for god kjennskap til bygget, effektiv kommunikasjon, og dermed en smidigere tjeneste.

Strukturen innad i Energima, som eierdrevet bedrift, er basert på at alle jobber side om side og derfor har tilgang til hverandres ekspertise og ressurser når det behøves. Her er det ingen begrensende hierarkier, eller intrikate bookingsystemer som forsinker og kompliserer prosessen. Fortløpende kundesupport, ansvar og pålitelighet er avgjørende for vår fremgang.

Energima er oppdatert på miljøkrav og miljøtiltak. Vårt ansvar er at kundens bygg får det inneklima som er best tilpasset kundens drift og behov, uten at det skal gå på bekostning av ytre miljø. For Energima betyr det å benytte det siste innen luftfilter, sørge for optimal energibruk og ansvarlig avfallshåndtering, alt ifølge offentlige retningslinjer. Energima har naturligvis alle sertifikater og godkjenninger som kreves og tar helse, miljø og sikkerhet på alvor. Energima er en Miljøfyrtårn sertifisert bedrift.

Vil du vite mer om Energima sitt servicetilbud? Ta kontakt på tlf: 22 51 10 20 eller send en e-post til post@energima.no