Fullskala funksjonstester

Vi gjennomfører alt fra funksjonstester i tunnel til tekniske dataanalyser av tunnel, som:

  • Funksjonstest brann/røyk med skalerbare røykmengder
  • Brannsikkerhet
  • Statusanalyse ventilasjon
  • Stasjonære tester i tunnel og tester fra mobile testrigger
  • Oppstartstester – SAT/FAT

Slike tester gir viktig informasjon om ventilasjonsanleggets funksjon og kapasitet ved drifts- og brannscenario, tunnelens sikkerhet ved brann, energiforbruk og kan tilrettelegge for optimalisering av driftsparametre.

Filmen nedenfor viser en fullskala funksjon- og kapasitetstest av en veitunnel med røykgenerering tilsvarende 5MW og 10MW brann.