Service og vedlikehold

Energima Utvikling AS innehar spesialkompetanse på service av impuls- og sjaktventilasjonssystemer og tilbyr et fullstendig serviceapparat med lang erfaring og høyteknologisk utstyr.

Vi utfører vibrasjon- og strømmålinger med tilhørende analyse som sammen med visuell inspeksjon gir en fullstendig risiko- og tilstandsvurdering av hver enkelt ventilator, samt en fullstendig kontroll over hele tunnelens ventilasjonsanlegg. Dette sikrer høy beredskap, lang levetid og god driftsøkonomi. Vibrasjonsmålinger utført med avansert måleutstyr og detaljerte spekteranalyser er et viktig verktøy vi benytter ved våre servicer, og som er et uvurderlig hjelpemiddel både for feildeteksjon og tilstandsvurdering. Vi har ansatte som har møtt kravene for samsvar til ISO 18436-2 som Vibration Analyst: Category Ⅱ.

Vi mener rutinebasert vedlikehold er viktig for å ivareta pålitelighet og bestandige totalløsninger. Ved hvert vedlikeholdsintervall utarbeides det service- og vedlikeholdsrapporter som gir driftsentrepenør/tunnelansvarlig kontroll over tilstanden på tunnelens ventilasjonsanlegg.

Vi tilbyr skreddersydde service- og vedlikeholdsløsninger etter behov. Vil du vite mer om Energima Utvikling sitt servicetilbud rettet mot tunnelsystemer? Ta kontakt med daglig leder Morten Huse på telefon 992 63 323 eller epost morten.huse@energima.no

Klikk her for eksempler på data/analyse fra diverse servicer.