Hopp til hovedinnhold

Energima Gruppen utfører aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDS retningslinjer for flernasjonale selskap. Aktsomhetsvurderingene gjøres regelmessig og med et særlig fokus der vi finner det mer sannsynlig med negative konsekvenser for de grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Energima Gruppens redegjørelse oppdateres og offentliggjøres innen 30. juni hvert år.

Loven gir enhver en rett på informasjon om virksomhetens arbeid med lovens formål. Ved spørsmål vennligst kontakt oss på epost;

apenhetsloven@energima.no

Energima Gruppen vil etterstrebe og besvare henvendelser fortløpende og seneste innen tre uker iht. lovens krav.

Energima Gruppens redegjørelse 2024

Energima Gruppens redegjørelse 2023