Hopp til hovedinnhold
Tjenester

Våre tjenester gir deg en enklere hverdag.

Ventilasjonsservice Kjøleservice Solenergi Prosjekt & Entreprise Energi- og driftsovervåkning Tunnelventilasjon Energirådgivning Smartbygg Industri Boligservice

Tunnelventilasjon

Med 40 års erfaring leverer vi ventilasjonssystemer for nye prosjekter, rehabilitering og service for vei- og togtunneler.

Team Kontakt oss Referanser
Tunellventilasjon 3

Energima Utvikling er totalentreprenør innen tunnelventilasjon og representerer Norges største kompetansemiljø innen tunnelventilasjon. Vi har lang erfaring med å levere løsninger fra tidligfase prosjektering til endelig prosjektert og installert ventilasjonsløsning i alle typer tunneler. Løsningen sikres optimal levetid gjennom periodisk vedlikehold av vårt serviceteam.

Vår styrke ligger i lang praktisk erfaring og teknisk kunnskap på et høyt faglig nivå.

Andreas Lauritzen Prosjektleder, Energima Utvikling

Service og vedlikehold

Energima Utvikling innehar spesialkompetanse på service og vedlikehold av impuls- og sjaktventilasjonssystemer og tilbyr et fullstendig serviceapparat med lang erfaring og høyteknologisk utstyr.

Tjenester innen service og vedlikehold:

 • Periodisk service- og vedlikehold av tunnelvifter
 • Vaktavtale og utrykning
 • Vibrasjonsmålinger, prediksjonsmodeller og trendanalyser
 • Sertifiserte ingeniører iht. ISO 18436-2 som Vibration Analyst: Category II
 • Strømmålinger
 • Visuell inspeksjon med henblikk på korrosjon og funksjon
 • Fullstendig risiko- og tilstandsvurdering av hver enkelt ventilator
 • Tilhørende analyser og statusrapporter som gir driftsentreprenør/tunnelansvarlig kontroll over tilstanden på tunnelens ventilasjonsanlegg
Bilde6
Tunnelventilasjon 3

Rådgivertjenester

Energima Utvikling legger stor vekt på oppfølging og rådgivning som sikrer at tekniske løsninger konstrueres, installeres, driftes og vedlikeholdes optimalt. Vi leverer også ingeniørtjenester som 3D-modellering av tekniske installasjoner og applikasjoner, teoretiske beregninger, teknisk dimensjonering og programmeringstjenester.

Dette kan vi gjøre for deg:

 • Sjaktventilasjon
 • Impulsventilasjon
 • Service og vedlikehold
 • Fullskala funksjonstester
 • Funksjonstest brann/røyk med skalerbare røykmengder
 • Brannsikkerhet
 • Statusanalyse ventilasjon
 • Stasjonære tester i tunnel og tester fra mobile testrigger
 • Oppstarttester – SAT/FAT