Tunnelventilasjon

Tunnelventilasjon – Energima Utvikling AS

Firmaets kompetanse ligger i teknisk kunnskap og praktisk erfaring på et høyt faglig nivå. Hovedvirket er som entreprenør og leverandør av ventilasjonsløsninger (drift/brann/røyk) for veitunneler og togtunneler, gruver og industrielle installasjoner med komplekse ventilasjonsbehov, med en rekke prestisjeprosjekter på firmaets referanseliste.

Energima Utvikling AS tar seg som mål av, i samarbeid med oppdragsgiver, å videreutvikle og heve den tekniske standarden for ventilasjon av landets vei- og togtunneler. Energima Utvikling AS legger også stor vekt på oppfølging og rådgivning for å kunne bidra til at tekniske løsninger konstrueres, installeres, driftes og vedlikeholdes på beste økonomisk og praktisk driftsmessige måte.

Energima Utvikling AS er entreprenør for ventilasjonsløsninger (sjaktventilasjon og impulsventilasjon) og har leveringsavtale med den tyske produsenten Howden Ventilatoren GmbH for både aksialvifter og impulsventilatorer av ypperste kvalitet. Det tette samarbeidet med leverandøren har åpnet unike muligheter for spesialtilpassede løsninger, skreddersydd for de enkelte prosjekter.

Howden logo

I tillegg til hovedvirket innen tunnelventilasjon, er teknologiutvikling innen HVAC og energikonvertering ved fornybar energi (varmevekslere, vindmøller, batterier, brenselceller, CO2-rensing) et spesielt satsingsområde.

Energima Utvikling AS leverer også ingeniørtjenester (3D-modellering av tekniske installasjoner og applikasjoner, teoretiske beregninger, teknisk dimensjonering og programmeringstjenester).

For nærmere informasjon. Kontakt daglig, leder Morten Huse. Mail: morten.huse@energima.no, Tlf: 992 63 323