Hopp til hovedinnhold

Waldemar Thranes Gate 84B, 86 & 98

Komplett rehabilitering og klimateknisk oppgradering av Waldemar Thranes Gate 84B, 86 & 98.

WT gt kantine 2 Bra for folk Energima ventilasjon kjøling prosjekt entreprise solceller industri smartbygg overvåkning Energima Gruppen ren luft

Byggtype
Næringsbygg

Sted
Oslo

Størrelse
14 000 m2

Oppdragsgiver
Ragde Eiendom

Energima AS som totalentreprenør.

Energima AS har vært totalentreprenør for hele den tekniske oppgraderingen. Det er levert 4 nye ventilasjonsanlegg (110 000 m3/h), ny isvannsmaskin (600KW) og luft/vann varmepumper (450KW). Det er etablert nye hovedsjakter og hovedføringer for varme, ventilasjon og kjøling. Varmeanlegg i kjeller er bygget om og det er levert SD-anlegg for styring av nye anlegg og et fremtidig romstyringsanlegg. Energima AS står også for alle leietagertilpasninger. Arbeidene startet opp sommeren 2020, og ble sluttført høsten 2021.

WT gt kontor

Leveransen Energima har gitt oss er av høy kvalitet. Det tekniske er i tråd med dagens forventninger til inneklima og bærekraft, i tillegg står det i stil med interiør og leietakers behov.

Harald Thoresen Forvaltningsansvarlig Ragde Eiendom

Energirådgivning og beregninger

Våre dyktige energirådgivere fra Energima Analyse AS har bistått med inneklimasimuleringer og kvalitetssikring av leveransen av klimatekniske installasjoner med både kjøle- og varmebehovsberegninger. Vi har også bistått med prosjektering av varme- og kjøleanlegget, samt ventilasjon.

WT1
WT 4

Beliggenhet

Adresse

Waldemar Thranes gate 84-86