Hopp til hovedinnhold

Bjørvika 2023

Energima og Properate puster intelligens inn i Bjørvika

90009 barcode air

Byggtype
Næringslokaler

Sted
Oslo

Størrelse
27 500 m2

Oppdragsgiver
AKTO Eiendomskonsult AS

Bjørvika anses av mange som fremtidens Oslo. Nå tar AKTO, i samarbeid med oss, forvaltningen ett steg videre.

Fremtidens eiendomsforvaltning

Med 24 ulike bygg i Bjørvika og over 27 500 m2 næringsarealer, tenker AKTO nytt. De ønsker mer presise og pålitelige styringsverktøy som tenker selv, og som skal bidra til å effektivisere den operative driften av byggene. Med Properate bidrar Energima med kontinuerlig energi- og effektoptimalisering. Properate gir ekstern tilgang til toppsystemet, også offline. Alle toppsystemene presenteres i samme GUI og fremstår som like. «Stand alone» tekniske systemer er integrert opp i Properates grafiske grensesnitt. Løsningen har blant annet lagt til rette for:

  • lekkasjedeteksjon i tekniske rom
  • kontinuerlig analyse av fyllingsgrad i avfallsrom (basert på maskinlæring)
  • smartvarsel ved feil temperatur i avfallsrom
  • aktivitetsmonitor/personflyt i «alle» lokaler, prediktivt filterskift i ventilasjonsanlegg
  • smartdeteksjon av væskesøl på gulv ved bruk av maskinlæring med kamera m/IR.

Denne løsningen vil revolusjonere teknisk forvaltning av eiendommer.

Kai Tommy Olsen Styreleder AKTO Eiendomskonsult AS

Sensorene som gjør det mulig

Ved hjelp av batteridrevne sensorer som (LoRaWAN og Wi-Fi., trådløs M-Bus, trådbunden Modbus, m-bus, og BACnet/IP., multisensor (temp., rel.fukt., bevegelse, VOC, radon, CO2), lekkasjesensorikk og kamera m/nattsyn) hentes data inn. Kontinuerlig utføres analyser av funksjonalitet som er tilgjengelige i Properate. Dette bidrar til at en driftstekniker kan håndtere 3 til 5 ganger større driftsareal enn tradisjonelt. Dette har vært avgjørende for AKTO som er et selskap i sterk vekst, og som er opptatt av at kapasitet ikke skal være ett hinder.

Beliggenhet

Adresse

Bjørvika