Hopp til hovedinnhold
Tjenester

Våre tjenester gir deg en enklere hverdag.

Ventilasjonsservice Kjøleservice Solenergi Prosjekt & Entreprise Energi- og driftsovervåkning Tunnelventilasjon Energirådgivning Smartbygg Industri Boligservice

Kjøleservice

Kjøleservice fra Energima er det naturlige valget for et bedre inneklima og en enklere hverdag.

Team Kontakt oss Referanser
Energima web grand hotel 0001 Energima ventilasjon kjøling prosjekt entreprise solceller industri smartbygg overvåkning Energima Gruppen ren luft optimalisering energi bolig næringsbygg

Energima har siden 2003 bygget opp en faglig sterk og effektiv serviceavdeling, kjennetegnet av personlig oppfølging, fleksibilitet, tilgjengelighet, høy kompetanse og rask responstid. En serviceavtale med Energima innebærer umiddelbar assistanse ved behov, løpende tilstandsrapporter, at anlegget fungerer optimalt uten avbrudd i drift og en leverandør med god kjennskap til anlegget. Dette gir deg en enklere hverdag, redusert energibruk, og lavere strømkostnader.

Energima har siden 2003 bygget opp en faglig sterk og effektiv serviceavdeling, kjennetegnet av personlig oppfølging, fleksibilitet, tilgjengelighet, høy kompetanse og rask responstid. En serviceavtale med Energima innebærer umiddelbar assistanse ved behov og at anlegget fungerer optimalt uten avbrudd i drift. Dette gir deg en enklere hverdag, redusert energibruk og lavere kostnader.

Et bedre inneklima og komfort på arbeidsplassen fordrer et velfungerende kjøleanlegg.

Daniel Muilwijk Kjøletekniker

I tygge hender

Kjøleanlegg er avgjørende for å oppnå riktig temperatur og et optimalt inneklima. De siste årene er det kommet strengere krav og regler for å sikre at kjøleanlegg kan driftes slik at miljøet ivaretas. Kuldemedier som benyttes i anleggene er ofte miljøskadelige, dette stiller helt spesielle krav til teknikere og håndtering. Våre kjøleteknikere har lang og bred kompetanse, dette innebærer at de har fagbrev og er F-gass sertifisert. Vi er opptatt av å bygge kompetanse for fremtiden og er stolte av å være godkjent lærebedrift for kulde- og varmepumpefaget.

2019 energima steen strom 40

Vi kan tilby

Energima er din naturlige samarbeidspartner for et bedre inneklima. Vi tilbyr service på kjølesystemer i alt fra enkle boliganlegg til store næringsbygg.


  • Rask responstid

  • Dedikert tekniker

  • Sertifisert fagpersonell

  • Kuldemedieregnskap

  • Riktig merking

  • Lekkasjekontroll

  • Nyinstallasjoner og utskiftinger

Energima web grand hotel 0002
2019 energima steen strom 41