Hopp til hovedinnhold
Tjenester

Våre tjenester gir deg en enklere hverdag.

Ventilasjonsservice Kjøleservice Solenergi Prosjekt & Entreprise Energi- og driftsovervåkning Tunnelventilasjon Energirådgivning Smartbygg Industri Boligservice

Energi- og driftsovervåkning

Energima Overvåkning tilbyr systematisk oppfølging av byggets klimatekniske systemer og energibruk.

Team Kontakt oss Referanser
Energima ventilasjon kjøling prosjekt entreprise solceller industri smartbygg overvåkning Energima Gruppen ren luft optimalisering energi

Energibruken i bygget følges opp kontinuerlig og energidata lagres og sammenlignes med historiske målinger. Slik kan vi dokumentere eventuelle avvik og realiserte besparelser.

Enklere hverdag

Driftsovervåkning og driftsoptimalisering utføres ved at byggets tekniske anlegg tilknyttes en overvåkningssentral slik at disse kan fjernstyres. Vi bistår byggets driftspersonell i den daglige driften av tekniske anlegg og tar oss av alarmhåndtering. Gjennom dette oppnås rask avvikshåndtering, behovstilpasset drift og hurtige justeringer i forhold til brukernes behov og ønsker.

Første steg mot lavere energibruk er bevisstgjøring av eiere, brukere og driftsorganisasjon om byggets energibruk og innsparingspotensial.

Lars Watvedt Daglig Leder & Energirådgiver
Energima stock1 0016

Energibesparelser og kostnadsreduksjoner

Vi kan dokumentere at energi- og driftsovervåkning gir kundene betydelige energibesparelser. Vi fjernstyrer de klimatekniske systemene slik at driften optimaliseres med tanke på både inneklima og energibruk. Tjenesten vi leverer bidrar til økt tilfredshet blant leietakere gjennom rask håndtering og løpende utbedring av eventuelle feil. Våre energirådgivere bidrar til en enklere hverdag for våre kunder og reduserer behovet for manuell oppfølging.

Energima Overvåkning er også leverandør av komplette løsninger for energiovervåkning (EOS) og byggautomasjon.

Dette kan vi gjøre for deg:

  • Energi- og miljørapporter
  • Rådgiverstyrt energiovervåkning
  • Fjernstyring av klimatekniske anlegg
  • Avvikshåndtering
  • Kontinuerlig energioptimalisering
  • Gjennomgang og kontroll av eksisterende systemer
20151130 DSC02648 Edit
Energima stock1 0017