Hopp til hovedinnhold
Tjenester

Våre tjenester gir deg en enklere hverdag.

Ventilasjonsservice Kjøleservice Solenergi Prosjekt & Entreprise Energi- og driftsovervåkning Tunnelventilasjon Energirådgivning Smartbygg Industri Boligservice

Energi- og driftsovervåkning

Energima Overvåkning tilbyr systematisk oppfølging av byggets klimatekniske systemer og energibruk gjennom avanserte energistyringssystemer og driftskontrollsystemer. Inkludert er også overvåkning av kritiske funksjoner i bygg gjennom detektering, alarmer og oppfølging.

Team Kontakt oss Referanser
Energima ventilasjon kjøling prosjekt entreprise solceller industri smartbygg overvåkning Energima Gruppen ren luft optimalisering energi

Energibruken i bygget følges opp kontinuerlig med vår energiadministrasjon og energiforvaltning, hvor energidata lagres og sammenlignes med historiske målinger. Dette gjør det mulig for oss å dokumentere eventuelle avvik og realiserte besparelser, en nøkkelkomponent i energioptimalisering.

Enklere hverdag med integrert energioppfølging og driftsoptimalisering

Driftsovervåkning og driftsoptimalisering utføres ved at byggets tekniske anlegg tilknyttes en overvåkningssentral slik at disse kan fjernstyres. Vi bistår byggets driftspersonell i den daglige driften av tekniske anlegg og tar oss av alarmhåndtering. Gjennom driftskontroll og overvåkning oppnås rask avvikshåndtering, behovstilpasset drift og hurtige justeringer i forhold til brukernes behov og ønsker.

Første steg mot lavere energibruk er bevisstgjøring av eiere, brukere og driftsorganisasjon om byggets energibruk og innsparingspotensial.

Lars Watvedt Daglig Leder & Energirådgiver
Energima stock1 0016

Energibesparelser og kostnadsreduksjoner gjennom energieffektivisering

Vi kan dokumentere at energi- og driftsovervåkning gir kundene betydelige energibesparelser. Vi fjernstyrer de klimatekniske systemene slik at driften optimaliseres med tanke på inneklima og energibruk. Tjenesten vi leverer bidrar til økt tilfredshet blant leietakere gjennom rask håndtering og løpende utbedring av eventuelle feil. Våre energirådgivere bidrar til en enklere hverdag for våre kunder og reduserer behovet for manuell oppfølging.

Energima Overvåkning er også leverandør av komplette løsninger for energiovervåkning (EOS) og byggautomasjon.

Dette kan vi gjøre for deg:

  • Overvåkning hele døgnet
  • Energi- og miljørapporter for detaljert innsikt
  • Rådgiverstyrt energiovervåkning for kontinuerlig forbedring
  • Fjernstyring av klimatekniske anlegg for effektiv drift
  • Avvikshåndtering for umiddelbar respons
  • Kontinuerlig energioptimalisering
  • Gjennomgang og kontroll av eksisterende systemer for dynamisk drift, og for å sikre optimal ytelse
20151130 DSC02648 Edit
Energima stock1 0017