Hopp til hovedinnhold

Fornebu Works

BREEAM "Excellent" sertifisering og energirådgivning

Fornebu Works redigert med alle logoer

Byggtype
Næringsbygg

Sted
Fornebu

Størrelse
58 340 m2

Oppdragsgiver
Norwegian Property ASA

Norwegian Property ASA ønsket å BREEAM sertifisere bygget sitt i kategorien "Excellent" - våre rådgivere bidro med å realisere ønsket.

Tydelig bærekraftsprofil

Gjenvinning av overskuddsvarme utgjør årlige besparelser på ca. 500 000 kWh. Ny automatikk tilrettelegger for fleksibel regulering av tekniske anlegg som sikrer energiøkonomisk drift og optimalt inneklima. Bygget har fått en tydelig bærekraftsprofil i tråd med gårdeiers ønsker og ambisjoner, og fremstår attraktivt i markedet.

Styrket bærekraftsprofil med tiltak levert av Energima Gruppen

Tiltak

Byggets datarom har behov for kontinuerlig kjøling. Ved å utnytte denne energien mot varmeanlegget via en varmepumpe reduseres behovet for fjernkjøling og fjernvarme. Dette gir tilnærmet dobbel energibesparelse for samme mengde energi tilført via varmepumpene.

Våre rådgivere har bistått med energimerking, energivurderinger av tekniske anlegg, samt BREEAM in-use «Excellent» sertifisering. I tillegg til energirådgivning har vi prosjektert og levert varmepumpeanlegg for gjenvinning av overskuddsvarme samt ny automatikk og SD-anlegg.

Smart bygg

Bygget benytter smartbyggteknologi fra Properate for å optimalisere energibruk, drift og vedlikehold. Måloppnåelser synliggjøres til ansatte og leietakere via infoskjermer.

2015 09 12 Snarøyaveien 36 013

Beliggenhet

Adresse

Snarøyveien 36, Fornebu