Hopp til hovedinnhold

Europris Råde

Pilotprosjekt for optimalisert styring og bruk av batteribank for å balansere ut effekttopper

Europris Råde 2

Byggtype
Forretningsbygg

Sted
Råde

Størrelse
1 520 m2

Oppdragsgiver
Europris Butikkdrift AS

Pilotprosjekt mellom Europris Butikkdrift, Energima Gruppen og Properate for å kartlegge hvor optimalt man kan styre en butikk ved hjelp av multisensorer for overvåkning av inneklima og aktivitet.

Optimalisert styring

Properate er Energima Gruppens egenutviklede operativsystem for smart styring av bygg i alle kategorier. Løsningen er utviklet i tett samarbeid med Cognite AS, en verdensledende aktør innenfor industriell digitalisering. Properate Retail Pro konseptet er utviklet for å optimalisere drift av bygg i retailsegmentet gjennom å utnytte utvidet sensorikk og datainnhenting fra klimatekniske anlegg. Måling og tolkning av data knyttet til inne- og utetemperatur, Co2, VOC og luftfuktighet mv, samt kundeaktivitet i salgslokalet, muliggjør optimalisert styring av klimatekniske anlegg. Pilotprosjektet har også omfattet testing av batteribank for å redusere effekttopper og med det bidra til å balansere ut belastningen på det elektriske nettet.

Etter at vi signerte en landsdekkende rammeavtale med Energima har vi senket energiforbruket i butikkene våre, og dermed også kostnadene, betraktelig.

Gunnar Børresen Etableringsdirektør Europris ASA

Besparelser og kontroll

I prosjektet kan det dokumenteres 25% reduksjon i energiforbruket. Ansatte og kunder opplevde et bedre inneklima og raskere håndtering av alarmer og avvik. Driftspersonell melder om bedre kontroll og dokumentasjon av inneklima. Det var også reduserte kostnader på effektleddet.

Tiltak

Resultatene ble oppnådd ved hjelp av oppgradert sensorikk i ventilasjonsanlegget og etablering av Gateway, for kontinuerlig streaming av data fra alle kilder. Disse multisensorene overvåker inneklimaet og aktiviteten. Høyoppløselige data knyttet til elforbruk har vesentlig forbedret analysemulighetene og bl.a. muliggjort automatisk avviksdeteksjon. Forretningen ble utstyrt med en batteribank i container ikledd solceller, for å lagre og kunne bruke strøm fra eget anlegg.

Beliggenhet

Adresse

Mosseveien 52, 1640 Råde